Важна информация за ползвателите на газопреносната мрежа

До заинтересованите страни

Във връзка с провеждането на дейности по поддръжка и подготовка за есенно зимна експлоатация на газопреносната мрежа по северния полупръстен на магистралния газопровод и с цел безопасна експлоатация на мрежата оперативните граници и експлоатационните зони на лайнпека ще бъдат намалени до края на месец ноември 2019 г.

За повече информация: https://bulgartransgaz.bg/bg/pages/linepack-144.html