УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ДОБИВ

Уважаеми ползватели,

Поради неизползван капацитет за добив от ползвателите за месец ноември 2019 г, кривата на добив се измества за следващ период. Също така въведените в експлоатация два нови наклонено–насочени експлоатационни сондажа Е72 и Е73, преминаха успешно два експлоатационни  сезона , което позволява увеличаване на капацитета. В тази връзка, считано от 01.12.2019 г. техническият капацитет за добив през месец декември, януари и част от февруари  се увеличава до 3.82 млн ³/ден.

Увеличеният капацитет за добив, може да се използва при заявки за добив, както и в случаи на заявления за виртуално нагнетяване и последващ добив. В случай на получена заявка в един и същи ден (считано от 20.11.2019 г.), разпределението ще се осъществява пропорционално (pro rata).

Актуални данни за капацитета на ПГХ „Чирен“ можете да намерите тук