Параметри по чл.25 на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране валидни за газова година 2019/2020

Уважаеми партньори,

Информираме Ви, че след проведена в периода 5.08.2019 – 23.08.2019 г. публична консултация с решение по протокол УС No 382/04.09.2019 г. на Управителния съвет на “Булгартрансгаз” ЕАД  са определени стойности на параметрите по чл.25 на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране (Методиката) валидни за газовата година 2019/2020 както следва:

- размер на малката корекция по чл. 12 ал.4 на Методиката в размер на 8%;

- размер на периода на изчистване на сметката за неутралност при балансиране от 6 месеца;

- прилагат се критериите за определяне на цена на природния газ за балансиране, по § 4 от предходната и заключителна разпоредба на Методиката.