Информация за нагнетяването в ПГХ „Чирен“ през м. септември 2019 г.

Във връзка с възникнала необходимост от извършване на неотложни ремонтни дейности се налага промяна на дневните количества за нагнетяване в ПГХ Чирен в периода от 04.09.2019 до 30.09.2019 г. спрямо нивата на обявения дневен капацитет за нагнетяване за месец Септември 2019 г. Информираме заинтересованите лица, че въпросната промяна няма да се отрази върху изпълнението на съгласуваните от оператора заявки за нагнетяване в ПГХ Чирен за месец Септември 2019 г., съгласно сключените договори за пренос и съхранение.