Още новини

13.01.2020

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА „ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ МАТЕ ...

Днес, 13.01.2020 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за „Доставка на основни материали и оборудване и свързани услуги за изграждане на два преносни газопровода до Свищов и Панагюрище-Пирдоп”.

повече »
08.01.2020

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще придобие 20% от капитала на „Газтрейд” С.А.

Днес, 08.01.2020 г. „Булгартрансгаз” ЕАД сключи Предварителен договор за покупко–продажба на 20% от акционерния капитал на „Газтрейд” С.А., проектното дружество, което ще реализира терминала за втечнен природен газ в близост до град Александруполис, Север

повече »
03.01.2020

МЕСЕЧЕН ТЪРГ ЗА ФЕВРУАРИ 2020 ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИ ...

На първо място бихме искали да ви поздравим с новата 2020 г. и да ви пожелаем много лични и професионални успехи. На 2 януари 2020 г. стартира многостранната търговия на платформата на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ като още в първия ден бяха сключени сделки с продук

повече »
19.12.2019

ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН СТАРТИРА МНОГОСТРАННАТА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗА ...

Бихме искали да ви информираме, че считано от 2 януари 2020 г. на платформата за търговия на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД стартира многостранна търговия на организирания борсов пазар, в т.ч. краткосрочен сегмент (spot), дългосрочен сегмент и брокерска услуга.

повече »
17.12.2019

ТРЕТИ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА ПЛАТФО ...

Третият търг по програмата ще се проведе на 23 декември 2019 г. при условията на т. 8.4 от одобреното от КЕВР Споразумение за GRP, като количествата са предназначени за клиенти в и/или извън страната и без ограничение за минимално количество. Участниците

повече »
16.12.2019

О Б Я В А до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

повече »
13.12.2019

„ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА ЗА ...

С цел внасяне на яснота по отношение на практическото приложение на споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ, по-конкретно формирането и актуализирането на цената на доставката на природен газ по програмата

повече »
12.12.2019

ПОДПИСАН БЕШЕ НОВ МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЕРТ ...

Днес, 12 декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия се подписа нов меморандум за разбирателство за реализация на Вертикалния газов коридор. Страни по документа са операторите на газопреносни мрежи в България, Гърция, Румъния и Унгария, съответно “Булгартранс

повече »
12.12.2019

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ.26 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460 НА КОМИСИЯТ ...

Уважаеми партньори, Във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 26 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, „Булгартрансгаз“ ЕАД обя

повече »
10.12.2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЪРВИ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОВОБОЖДАВАНЕ НА ...

В продължение на вчерашната новина, представяме резултатите за закупения газ и цените на сделките от проведения на 9 декември 2019 г. първи търг по програмата за освобождаване на газа за всеки от продуктите.

повече »